مقالات در نشریات

#عنوان مقالهنویسندگاننشریهتاریخ انتشار
 
۱المؤشرات الأسلوبیه والدلالیه فی الخطبه الحادیه عشره بعد المائه للإمام علی (ع)محمدحسن امرائیدراسات فی العلوم الانسانیه دانشگاه تربیت مدرس1399
۲تجلیّات الحضور الثقافی العربی فی شعر الشعراء الفرس وفقا للمدرسة الفرنسیة (التشاؤم بالبوم أنموذجاً)محمدحسن امرائیاللغة العربية وآدابها فردیس فارابی التابع لجامعة طهران1399
۳جلوه‌های حضور اسطوره یونانی آشیل در شعر معاصر عربی بر مبنای نظریه پیر برونل (محمود درویش، عبدالعزیز المقالح و سلیمان البستانی)محمدحسن امرائیپژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس1399
۴الحمولات الرمزیه للمدن النضالیه فی شعر محمود درویش المقاوممحمدحسن امرائیدراسات الأدب المعاصر1399
۵انسجام در قصیده جیکور سیاب و در کنار رودخانه نیمامحمدحسن امرائیمطالعات زبانی و بلاغی دانشگاه سمنان1399
۶الصراع في السیاق القصصيّ القرآنيّ سورة یوسف أنموذجامحمدحسن امرائی- عبدالواحد بامریمجلة اللغة العربية وآدابها جامعة البليدة 2 -الجزائر1399
۷واکاوی عوامل انسجام در خطبه شقشقیّه امام علی (ع) با اتکا به الگوی هالیدی و حسن (1985.م)محمدحسن امرائی- عبدالواحد بامریمجلة ذهن، پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی1399
۸کارکرد عناصر انسجام غیر ساختاری در دعای هجدهم صحیفه سجادیهمحمدحسن امرائی - علیرضا کاههءمطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)1399
۹بررسی انسجام غیر ساختاری سورة لیل بر اساس زبانشاسی نقش¬گرامحمدحسن امرائیفصلنامه علمی - پژوهشی ذهن1398
۱۰الحمولات الرمزية في شعر محمد الفيتوري: مقاربة تحليلية في شعره المقاوممحمدحسن امرائیادب عربی دانشگاه تهران1398
۱۱وکاوی تحلیلی بینامتنیت سوره یوسف در تخلّص‌های شعری محمدیوسف کلهر کرمانشاهیمحمدحسن أمرائی- علی سهامیمطالعات ادبی متون اسلامی1398
۱۲آموزه رجعت و تأثیر آن در اختلاف سبک ترجمه‌های قرآنیمحمدحسن امرائی - بهبود ناصری هرسینیمطالعات ادبی متون اسلامی1398
۱۳جمالية السرد المحذوف وتداعياته البلاغية في سورة يوسف‌ (ع)محمدحسن امرائی- محمدتقی زند وکیلیاللغة العربية وآدابها فردیس فارابی التابع لجامعة طهران1398
۱۴الإيقاعات الرومانسية الحزينة: بواعثها وتداعياتها المختلفة (بعض الشّعراء العرب المعاصرين نموذجاً)،محمدحسن امرائی- غلامعباس رضایی هفتادردراسات الأدب المعاصر1398
۱۵الظواهر الفنية والجمالية لخطبة حجّة الوداع وميزاتها الأسلوبيةمحمدحسن امرائی- غلامعباس رضایی هفتادربحوث في اللغة العربية دانشگاه اصفهان1398
۱۶نقد و ارزیابی کیفیت ترجمه قرآن آیت الله یزدی بر اساس نظریه گارسس (1994م) (مطالعه موردی: سوره بقرهمحمدحسن امرائیمطالعات ترجمه قرآن و حدیث دانشگاه تربیت مدرس1397
۱۷نقدی بر ترجمة فارسی قرآن کریم حدّادعادل از منظر روش¬شناسی تعابیر کناییمحمدحسن امرائیمطالعات قرآن و حدیث دانشگاه امام صادق (ع)1397
۱۸تحلیل تطبیقی کارکرد شخصیت اسطوره¬ی زرتشت در شعر کلاسیک و مدرن عربیمحمدحسن امرائی- غلامعباس رضایی هفتادرپژوهش های ادبیات تطبیقی دانشگاه تربیت مدرس1396
۱۹واکاوی تحلیلی تعادل ساختاری تمییز در ترجمه¬ی فارسی حدّاد عادل از قرآن کریممحمدحسن أمرائی- محمدتقی زند وکیلی- جهانگیر امیری - مجید محمدیپژوهشهای میان رشته‌ای قرآن کریم1396
۲۰ارزیابی مقایسه¬ای انسجام در سوره علق و ترجمه آن از حداد عادل بر اساس نظریه هالیدی و حسن (1985م)محمدحسن امرائی -غلامعباس رضایی هفتادر- محمدتقی زند وکیلیپژوهش¬های ترجمه در زبان و ادبیات عربی دانشگاه علامه طباطبایی1396
نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۳ مورد.