مجتبی لشکری
مجتبی لشکری
استادیار
دانشکده:دانشکده علوم پایه
گروه:گروه علوم پایه

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۴شیمی محضسیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۷شیمی آلیسیستان و بلوچستان
دکتری۱۳۹۱شیمی آلیسیستان و بلوچستان

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
رسمی آزمایشیتمام وقت

سوابق اجرایی

سرپرست آزمایشگاه ها و کارگاه ها

رئیس دانشکده علوم پایه و مهندسی