لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۳۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
A tour of entropy maximization based on inequality measuresThe 3rd workshop on information measures and their applicationsA. Khosravi Tanak , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Jafar Ahmadi
Generalized entropy maximization under a general constraintsThe 13th Iranian Statistics ConferenceGholamreza Mohtashami Borzadaran, Ali Khosravi Tanak
Entropy maximization based on generalized Gini indexThe 2nd workshop on information measures and their applicationsAli Khosravi Tanak and Gholamreza Mohtashami Borzadaran
مطالعه‌ای بر میانگین باقیمانده عمر رکوردها در مدل تصادفیسومین کارگاه قابلیت اعتماد و کاربردهای آندانشگاه فردوسی مشهدخسروی طناک، ع.، فشندی، م و احمدی، ج.
مشخصه سازی بر اساس آنتروپی رکوردها در یک مدل تصادفییازدهمین کنفرانس آمار ایراندانشگاه علم و صنعت ایرانخسروی طناک، ع. و فشندی، م.
توصیف توزیع‌های متقارن با استفاده از خواص رکوردهای مستخرج از مدل تصادفیچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایراندانشگاه فردوسی مشهدخسروی طناک، ع. و فشندی، م.
مشخصه سازی مبتنی بر رکوردها در یک مدل تصادفینهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفیدانشگاه سیستان و بلوچستانخسروی طناک، ع.، محتشمی برزادران، غ. و احمدی، ج.
برازش مدل جدید به داده‌های درآمد خانوارها در ایرانسیزدهمین کنفرانس آمار ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانخسروی طناک، ع.، محتشمی برزادران، غ. و احمدی، ج.
بررسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت بر خواص اپتیکی لایه های نازک WO3کنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه یاسوج، ایرانمحمد سعید هادوی، حامد نجفی آشتیانی، مهدی باقری محققی
بررسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت و اعمال ولتاژ بر خواص اپتیکی لایه نازک الکترو کرومیک WO3-SnO2:Fچهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیکدانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، ایرانمحمد سعید هادوی، حامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور
مطالعه خواص الکتروکرومیکی لایه های نازک WO3 واقع بر زیر لایه هادی شفاف FTOکنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه کاشان، ایرانحامد نجفی آشتیانی، محمد سعید هادوی، خاطره باقرپور
تعیین پارامترهای اپتیکی و ساختاری لایه¬های نازک الکتروکرومیک WO3 بر حسب متغییرهای ضخامت و دمای بازپخت لایه¬هانهمین کنفرانس ماده چگال ایراندانشگاه شهید چمران اهواز، ایرانحامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور
ساخت و بررسی خواص الکترواپتیکی قطعه الکتروکرومیک Glass-SnO2:F-WO3-HClO4کنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه صنعتی اصفهان، ایرانمحمد سعید هادوی، حامد نجفی آشتیانی، حامد اسدی
ساخت، مطالعه و بررسی اپتیکی و الکترواپتیکی لایه¬های نازک الکتروکرومیک V2O5شانزدهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیکدانشگاه یزد، ایرانمحمد سعید هادوی، حامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور، محمد نجفی آشتیانی
بررسی تجربی پدیده الکتروکرومیسم در لایه های نازک NiO واثر روش لایه نشانی بر پاسخ اپتیکی ECDکنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه بوعلی، همدانمحمد سعید هادوی، حامد اسدی، حامد نجفی آشتیانی
طراحی قطعه الکتروکرومیک SnO2:F- NiO-HClO4-WO3-SnO2:F و مقایسه آن با نتایج آزمایشگاهیکنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه ارومیه، ایرانحامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور، محمد نجفی آشتیانی
Evaluation of the droplet collapsibility in inhalation drug delivery A 3D computational studyاولین کنفرانس فیزیک پزشکیدانشگاه شیراز، ایرانمحمد نجفی آشتیانی، مهدی تفضلی شادپور، حامد نجفی آشتیانی
Design and Fabrication of a Novel Wearable Automated Peritoneal Dialysis Deviceاولین کنفرانس فیزیک پزشکیدانشگاه شیراز، ایرانمحمد نجفی آشتیانی، حمید شرکت، لطفی پور، حامد نجفی آشتیانی، سعید حجاریان
بررسی اثر ضخامت و دمای بازپخت بر خواص اپتیکی نانوساختار لایه نازک الکتروکرومیک MoO3کنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه یزدحامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور
مطالعه وبژگی های ساختاری و اپتیکی نانوکامپوزیت های لایه نازک اکسید تنگستن - نقرههمایش ملی فناوری نانواصفهانحامد نجفی آشتیانی، سمیرا قلی پور، علی بهاری