لیست مقالات در همایش‌ها

نمایش ۱ تا ۲۰ مورد از کل ۴۰ مورد.
عنوان مقالههمایشمحل برگزاری همایشنویسندگان
نحوه¬ی محاسبه¬ی ارزش افزوده¬ی حاصل از فرآیند برآورد بار در شرکت برق منطقه¬ای خراسان رضویسی و یکمین کنفرانس بین¬المللی برقتهراننرجس سابقی، حامدرضا طارقیان، لادن بهروزی، حمیدرضا یوسف زاده
بررسی عملکرد خوشهبندی توافقی وزنی و خوشه¬بندی مبتنی بر ژنتیکدهمین کنفرانس بین المللی انجمن ایرانی تحقیق در عملیاتبابلسرحمیدرضا یوسف زاده، نرجس سابقی
Linear Programming with Fuzzy Variables, International Conference on Nonlinear Analysis and Optimization, IsfahanNarjes Sabeghi, Hamid Reza Maleki
Approximation of fuzzy functions using fuzzy linear programming4th International Conference of Iranian Operations Research SocietyGuilanNarjes Sabeghi
Optimal timing of project control points using facility location model and simulation25th European Conference on Operational ResearchVilniusNarjes Sabeghi, Hamed Reza Tareghian
On the comparison of FLM and SA for determining the optimal timings of control points in a project26th European Conference on Operational ResearchRomeNarjes Sabeghi, Hamed Reza Tareghian, Erik Demeulemeester
Maximum covering location model in project control problem5th Iranian Conference on Applied MathematicsHamedanNarjes Sabeghi, Hamed Reza Tareghian
Generalized maximum covering location model in project control problem11th International Conference on Computational Management ScienceLisbonNarjes Sabeghi, Hamed Reza Tareghian, Erik Demeulemeester
Determining the timing of project control points using a probabilistic location model10th International conference of Iranian operations research societyBabolsarNarjes Sabeghi, Mehdi Toloo
Showing the impact of processes improvements on the performance of Khorasan Regional Electricity Company (Mashhad, Iran) using the six sigma strategy29th European Conference on Operational ResearchValenciaNarjes Sabeghi, Khatere Gorbani-Moghadam, Ladan Behroozi, Hamid Reza Yousefzadeh
A tour of entropy maximization based on inequality measuresThe 3rd workshop on information measures and their applicationsA. Khosravi Tanak , Gholam Reza Mohtashami Borzadaran , Jafar Ahmadi
Generalized entropy maximization under a general constraintsThe 13th Iranian Statistics ConferenceGholamreza Mohtashami Borzadaran, Ali Khosravi Tanak
Entropy maximization based on generalized Gini indexThe 2nd workshop on information measures and their applicationsAli Khosravi Tanak and Gholamreza Mohtashami Borzadaran
مطالعه‌ای بر میانگین باقیمانده عمر رکوردها در مدل تصادفیسومین کارگاه قابلیت اعتماد و کاربردهای آندانشگاه فردوسی مشهدخسروی طناک، ع.، فشندی، م و احمدی، ج.
مشخصه سازی بر اساس آنتروپی رکوردها در یک مدل تصادفییازدهمین کنفرانس آمار ایراندانشگاه علم و صنعت ایرانخسروی طناک، ع. و فشندی، م.
توصیف توزیع‌های متقارن با استفاده از خواص رکوردهای مستخرج از مدل تصادفیچهل و چهارمین کنفرانس ریاضی ایراندانشگاه فردوسی مشهدخسروی طناک، ع. و فشندی، م.
مشخصه سازی مبتنی بر رکوردها در یک مدل تصادفینهمین سمینار احتمال و فرآیندهای تصادفیدانشگاه سیستان و بلوچستانخسروی طناک، ع.، محتشمی برزادران، غ. و احمدی، ج.
برازش مدل جدید به داده‌های درآمد خانوارها در ایرانسیزدهمین کنفرانس آمار ایراندانشگاه شهید باهنر کرمانخسروی طناک، ع.، محتشمی برزادران، غ. و احمدی، ج.
بررسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت بر خواص اپتیکی لایه های نازک WO3کنفرانس سالانه فیزیک ایراندانشگاه یاسوج، ایرانمحمد سعید هادوی، حامد نجفی آشتیانی، مهدی باقری محققی
بررسی تجربی اثر ضخامت و دمای بازپخت و اعمال ولتاژ بر خواص اپتیکی لایه نازک الکترو کرومیک WO3-SnO2:Fچهاردهمین کنفرانس اپتیک و فوتونیکدانشگاه ولیعصر(عج) رفسنجان، ایرانمحمد سعید هادوی، حامد نجفی آشتیانی، خاطره باقرپور