عبداله صفرزایی
عبداله صفرزایی
استادیار
دانشکده:دانشکده ادبیات و علوم انسانی
گروه:گروه تاریخ

سوابق تحصیلی

مقطع تحصیلیسال اخذ مدرکرشته و گرایش تحصیلیدانشگاه
کارشناسی۱۳۸۳تاریخدانشگاه سیستان و بلوچستان
کارشناسی ارشد۱۳۸۶تاریخ - تاریخ ایران باستاندانشگاه تهران
دکترای تخصصی۱۳۹۶تاریخ - تاریخ ایران اسلامیدانشگاه فردوسی مشهد

اطلاعات استخدامی

محل خدمتعنوان سمتنوع استخدامنوع همکاریپایه
دانشگاه ولایتمدیر گروه تاریخ و مردم شناسیرسمی آزمایشیتمام وقت۱۲

سوابق پژوهشی

-  عضو هیات داوران  همایش نقش مردم بلوچستان در استکبار ستیزی و دفاع مقدس در یکصدمین سالگرد مبارزات مردم این خطه علیه استعمار انگلستان

- عضو هیات داوران پنجمین همایش ملی آموزش تاریخ در مدارس